Cty TNHH Sơn Shyange Việt Nam
English | 中文

Cty TNHH Sơn Shyange Việt Nam

photo1236413431.gif
Cty TNHH Sơn Shyange Việt Nam

Chào mừng đến với Cty TNHH Sơn Shyange Việt Nam

  • Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Tam Phước, Đường 5, H. Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam
  • Điện thoại: 84-61-3513336
  • Fax: 84-61-3513339
  • Email: shyange@hotmail.com
  • Web: www.shyangepaint.com
  • Người quản lý: Ông. Chiu Chuan Chien 

Sản Phẩm Đặc Trưng

Sơn
Sơn

Sơn
Sơn